اِنیاگرام و بدن سالم

اِنیاگرام روشی کاربردی برای زندگی بهتر است، وقتی صحبت از نحوه تفکر و نگرش می‌کنیم یعنی تمام تجربیاتی که وارد زندگی خود می‌کنید ریشه در نحوه نگرش شما در اغلب اوقات دارد. هدف ما ایجاد احساسات خوشایند است و برای این تجربه

ادامه مطلب