آیا مخالف‌ها جذابند؟

چه چیز یک فرد را برای دیگری جذاب می سازد؟ آیا ما همسری انتخاب می‌کنیم که شبیه خود ماست، یا برای شعله ور ساختن بارقه عشق، به تفاوت نیاز داریم؟ چه کسانی بهترین تناسب را با افراد دارند؟ در این صفحه تحقیقات ما در مورد این پرسش مطرح می شود.

جدول زیر تعداد ۸۱  ترکیب ازدواج از نوع انیاگرام را نشان می دهد. ۴۵۷ زوج در این مطالعه حضور دارند. برخی از ترکیبات بطور قابل ملاحظه ای عمومی تر از آن است که به کمک شانس بدست آمده باشد، و به رنگ آبی یا قرمز نشان داده شده اند (۱ یا ۲ انحراف استاندارد مافوق تصادف). برخی از ترکیب ها نادرتر از آن هستند که بطور تصادفی حاصل شده باشند، و به رنگ خاکستری مشخصند.

جدول فراوانی ازدواج انیاگرام

                شوهر  
شوهر  ۹ شوهر  ۸ شوهر ۷ شوهر  ۶ شوهر ۵ شوهر  ۴ شوهر ۳ شوهر  ۲ شوهر ۱ زن
۱۵ ۷ ۹ ۷ ۱۴ ۳ ۵ ۴ ۵ زن  ۱
۱۲ ۱۸ ۴ ۱۵ ۱۲ ۸ ۶ ۰ ۱۰ زن  ۲
۵ ۱ ۳ ۵ ۴ ۲ ۱ ۰ ۷ زن  ۳
۱۶ ۱۱ ۵ ۳ ۶ ۵ ۳ ۶ ۸ زن  ۴
۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۵ زن  ۵
۱۳ ۱۳ ۲ ۲ ۱۱ ۴ ۸ ۱ ۶ زن  ۶
۷ ۶ ۱ ۴ ۸ ۱ ۵ ۱ ۸ زن  ۷
۱۱ ۳ ۱ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ زن ۸
۲ ۱۱ ۶ ۱۴ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۹ زن  ۹

 

کلید رنگ
۲ انحراف استاندارد مافوق شانس (۹۸% اطمینان) قرمز
۱ انحراف استاندارد مافوق شانس (۸۵% اطمینان) آبی
۱ انحراف استاندارد مافوق شانس (۸۵% اطمینان) خاکستری

 

توجه: به دلیل آنکه رنگ نشان دهنده فراوانی نسبت به شانس است، برخی خانه های قرمز یا آبی از حیث عدد کوچکتر از خانه های بی رنگ هستند.

 

یافته های اصلی:

  1. الگوهای ازدواج تصادفی نیستند. بعنوان مثال از تمام ۸ های زن، ۳۷% شان با ۹ های مرد ازدواج کردند، گرچه فقط ۱۹% تمام مردان ۹ بودند.
  2. ازدواج های همسان نادر است، که اغلب دو برابر کمتر از آنکه بوسیله شانس انتظار می رود به وقوع می پیوندد. وفاداری نسبت به یکدیگر می تواند بصورت دوستی باشد، اما ظاهرا نه در ازدواج. یک استثناء جالب توجه ۴ ازدواج- دوتایی، تنها جفت دوتایی که بیش از شانس رخ می دهد (فقط ۲/۱ انحراف استاندارد مافوق شانس وجود دارد، پس در جدول فوق رنگی نشده است).
  3. مردان و زنان برای همسر خود شخصیت بسیار متفاوتی در نظر می گیرند. مردهای ۹ در ازاء زن های ۴ عمومیت دارند (۱۶ زوج)، درحالیکه مردان ۴ در ازاء زن های ۹ شدیدا نادرند. زن های ۸ مردهای ۹ را ترجیح می دهند، درحالیکه مردهای ۸ زن های ۲ و ۶ را ترجیح می دهند.
  4. مردم به موازات مسیر یکدست ۳۸% بیشتر از شانس ازدواج می کنند. بعنوان مثال ازدواج های ۷-۱ و ۳-۶ عمومیت دارند، مردهای ۲- زن های ۴، مردهای ۳- زن های ۹، و چند ترکیب دیگر این چنینی.
  5. گونه های “شکمی” (۸، ۹، ۱) دیگر گونه های “شکمی یا مرکز تحرک” را نه ترجیح می دهند و نه از آن دوری می کنند، و همین موضوع برای گونه‌های ذهنی (۵، ۶، ۷) و احساس‌گرا یا قلبی (۲، ۳، ۴) نیز صادق است.
  6. اگرچه مردم از ازدواج با گونه های همانند خود می پرهیزند، از گونه های مجاور (جانبی) اجتناب نمی کنند. ترجیحی برای گونه های جانبی مشاهده نشده است.
  7. ۶ نوع از عمومی ترین زن و شوهران عبارتند از:

۱۸ زوج: مرد ۸، زن ۲

۱۶ زوج: مرد ۹، زن ۴

۱۵ زوج: مرد ۶، زن ۲

۱۵ زوج: مرد ۹، زن ۱

۱۴ زوج: مرد ۵، زن ۱

۱۴ زوج: مرد ۶، زن ۹

قابل توجه آنکه ازدواج های ۹+۴ عمومی ترند، مفروض بر آنکه اعتبار این ترکیب بخاطر تغییر پذیری پرآشوب است. باید توجه کرد که این لیست کاملا با شمارش عددی رتبه بندی شده است، نه برحسب نسبت فراوانی به نسبت شانس. بنابراین متمایل به انواع عمومی تر است (۹ها و ۶ها).

پرسش های آینده که مطرح است:

  1. شخصیت طرفین ازدواج چه تاثیری بر شادی، رشد شخصیتی، و طول عمرشان دارد؟ این پاسخ ها به مشاوران ازدواج مربوط است.
  2. داده های این صفحه بوسیله خود زوج ها، یا فرزندانشان گزارش شده اند و تحت آزمون های علمی مورد بررسی قرار نگرفته اند. متاسفانه، حتی بهترین آزمون های انیاگرام موجود فقط دقت را محدود کرده اند (به تست های مقایسه انگرام بتوسط من رجوع کنید). انجام آزمون های بهتر به منظور پیشرفت در تحقیقات انگرام اهمیت دارد.

توزیع گونه‌ها یا انواع کلی:

اگر گونه‌ها -تیپ‌ها- بطور تصادفی توزیع شوند، انتظار می رود که هر گونه تقریبا ۹/۱ = ۱۱% جمعیت باشد. روشن است که چنین نیست، بطوریکه در جدول زیر مشاهده می کنیم. ۹ها تاحدی بیش از ۱۱% جمعیت را تشکیل می دهند، درحالیکه ۳ها کمترند، بخصوص در بین زنان. این اختلاف جنسیتی بسیار سازگار است با آنچه که پیشتر بوسیله دورا و تد لوینسون گزارش گردید (انیاگرام ماهیانه، سپتامبر ۱۹۹۸).

مردان زنان گونه:
۱۳% ۱۵% ۱
۴% ۲۰% ۲
۶% ۵% ۳
۶% ۱۲% ۴
۱۵% ۴% ۵
۱۳% ۱۶% ۶
۸% ۸% ۷
۱۷% ۷% ۸
۱۹% ۱۴% ۹

منبع مطالعه بیشتر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا 9 درس رایگان عزت نفس را دانلود کنید
همین حالا دانلود می‌کنم
close-image